hk

stopkalong

REGULAMIN

II Tour de Gójsk (TdG)

Gójsk 31 sierpnia  2024r.

 

JEŹDZISZ  ILE CHCESZ I KIEDY CHCESZ, WEDŁUG WŁASNEJ STRATEGII

 Jeździmy od godz. 10:00 do godz. 18:00.

 1. Cel imprezy:
 2. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu, promocja sportu i turystyki rowerowej
 3. Promocja Gminy Szczutowo, oraz jej walorów turystycznych i sportowych.
 4. Sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem.
 1. Organizatorzy:

Wójt  Gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska,

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku,

Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy,

OSP Szczutowo, OSP Gójsk, OSP Blinno.

 III. Termin i przebieg imprezy:

 1. Trasa rajdu będzie otwarta: od godziny 10:00 w dniu 31.08.2024 (sobota) do godziny 18:00.
 2. Biuro i punkt kontrolny – na parkingu przy remizie OSP w Gójsku, ul. Lipnowska 16, czynne w dniu rajdu od 8.00 do 18.00 (rejestracja zawodników do 9:30).
 3. Zaplecze rajdu (łazienki, depozyt, itp.) – remiza OSP.
 4. Wyniki rajdu zostaną opublikowane na:
 5. a) https://inessport.pl/
 6. b) stronie rajdu: http://www.tourdegojsk.cba.pl/
 7. Uczestnicy sami decydują o czasie startu oraz ilości przejechanych okrążeń (pętli).
 8. Aby zostać sklasyfikowanym, wystarczy przejechać jedną długość trasy (jedno okrążenie) w 8 - godzinnym limicie czasu.
 9. Na trasę można wyruszyć o dowolnej porze w/w czaso-okresie. 
 1. Dystanse i trasa rajdu TDG:
 2. Trasa o długości ok. 23,4 km w pętli. Na całej długości trasy – 100% asfalt, o dobrej i bardzo dobrej nawierzchni.
 3. Link do trasy jest na stronie rajdu: http://www.tourdegojsk.cba.pl/
 1. Punkt kontrolny:

Parking OSP w Gójsku (punkt startowy / punkt kończący okrążenie)

 1. Uczestnictwo:
 2. Ośmiogodzinny rajd rowerowy – Tour de Gójsk jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym, trwa nieprzerwanie od godz. 10:00 do godz. 18:00 w sobotę 31 sierpnia 2024r.
 3. Udział w rajdzie wymaga znajomości przepisów ruchu drogowego.
 4. Uczestnikiem imprezy może być:
 5. a) każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia,
 6. b) wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w rajdzie jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

Dodatkowo dzieci, nie mający ukończonych 16 lat pokonują cały wybrany dystans w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

 1. Uczestnicy pokonują trasę indywidualnie lub w grupach.

VII. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik biegu/marszu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem

II Tour de Gójsk.

 1. W imprezie mogą uczestniczyć zawodnicy którzy:

- zarejestrowali się on-line i dokonali pełnej płatności za zawody,

- otrzymali numer startowy i chip zwrotny,

- dzieci, którzy do dnia 31 sierpnia 2024r. ukończyli 6 lat.

 1. Zapisy internetowe na II Tour de Gójsk będą trwały do dnia 25 sierpnia (do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 31.08. 2024 roku, do 1h przed startem.

5.Odbiór pakietów oraz numerów startowych tylko w dniu rajdu do godz. 10:00. Nieodebrane przechodzą do wykorzystania dla innych zawodników.

 1. Limit zgłoszeń wynosi:

-  200 uczestników w wieku powyżej 16 lat,

-  50 uczestników w wieku od 6 – 16 lat włącznie.

 1. Zapisy i płatności on-line (za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24) poprzez:
 2. a) https://zapisy.inessport.pl należy zalogować się, a następnie wybrać imprezę II Tour de Gójski wypełnić formularz zgłoszeniowy. WAŻNE: W przypadku korzystania pierwszy raz ze strony inessport.pl należy najpierw dokonać rejestracji. Po rejestracji, (a przed logowaniem) należy aktywować link wysłany na swój e-mail (podany wcześniej przy rejestracji).
 3. b) http://www.tourdegojsk.cba.pl/ następnie w zakładce „zapisy” nastąpi przekierowanie bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnienie formularza należy zalogować się na stronie.
 4. c) wpisowe:

    - dla uczestników powyżej 16 lat w wysokości 20zł,

    - uczestnicy do lat 16 włącznie są zwolnieni z opłaty startowej.

 1. d) dzieci zapisywani są przez rodziców. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 2. Dopuszczenie do rajdu uwarunkowane jest od potwierdzenia na piśmie treści oświadczenia:Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę Inessport oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

 

VII. POMIAR ILOŚCI OKRĄŻEŃ

 1. Pomiar ilości przejechanych pętli odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Numer startowy musi być zamocowany na kierownicy i nie może być w żaden sposób zagięty.
 3. Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego z chipem do pomiaru czasu będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 4. W przypadku umieszczenia numeru startowego z chipem w innym miejscu, jego zasłonięcia, zgięcia czy zawinięcia na kierownicy, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 5. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach rajdu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru startowego z chipem nie stanowi podstawy do protestu.
 6. Do klasyfikacji końcowej liczy się ilość przejechanych pętli (okrążeń).
 7. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym rajdu smsa z wynikiem.

 

VIII. Nagrody i świadczenia:

 1. Puchary w klasyfikacji generalnej dla najlepszych trzech zawodników M i K,
 2. Puchary dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
 3. Wszyscy, którzy przejadą wymagane minimum 1 okrążenie ok.23,4 km w obowiązującym limicie czasu 8 godzin, otrzymują pamiątkowy medal,
 4. W miarę możliwości organizator zapewnia banany, wodę do picia, izotonik, kawę, herbatę, oraz ewentualnie ciepły posiłek na pkt. kontrolnym w Gójsku.
 5. Przewiduje się losowanie (gdy uzyskamy wystarczające środki pieniężne) wśród uczestników rajdu nagród rzeczowych.
   
 6. Obowiązki uczestników:
 7. Posiadanie sprawnych rowerów z oświetleniem, zalecane jest posiadanie kasku sztywnego. 
 8. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody
 9. Stosowanie się do postanowień organizatorów, służb na trasie oraz w miejscach odpoczynku.
 10. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ZABRONIONA jest jazda z wykorzystaniem tzw. „lemondki” w grupie oraz na tzw. „kole”.

Jeżeli ktoś ma taką kierownicę, to w grupie może jechać tylko w naturalnym chwycie baranka: górnym lub dolnym, lub całkowicie solo.
 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Nie prowadzi się pomiaru czasu przejazdu.
 3. Trasa jest wyznaczona i oznaczona, uczestnik ma obowiązek poruszania się na wyznaczonej trasie i kierunku, w jakim będzie ona oznaczona. W przypadku pokonania większej ilości kilometrów na danym okrążeniu zalicza się wynik regulaminowy tj. 1 okrążenie.
 4. Zawodnikowi zaliczane są przejechane pełne okrążenia z tym iż, ostatnie musi się skończyć najpóźniej o godzinie 18:00 dnia 31.08.2024r.

4.Uczestnicy II Tour de Gójsk biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy oraz składają podpisane oświadczenia uczestnictwa.

 1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Rajd odbywa się na drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
 3. Naruszenie postanowienia niniejszego regulaminu lub zasad poruszania się po drogach jak również współżycia społecznego będzie skutkować dyskwalifikacją. 
 4. W razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny we własnym zakresie.
 5. Zaleca się posiadanie mapy, zapasowej dętki, pompki, minimum jednego bidonu, naładowanego telefonu komórkowego.
 6. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.


 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w każdej chwili.